Branding & corporate story

Samen zetten we de identiteit op papier die de essentie van jouw merk en/of organisatie weerspiegelt. Daarbij wordt er gewerkt vanuit de kernwaarden en het juiste DNA.

Om het verhaal goed aan te laten sluiten bij jouw publiek of doelgroep brengen we eerst – aan de hand van enkele modellen – jouw (ideale) klant in kaart. Vanuit een doordacht onderzoek werken we jouw corporate story uit.

Marketingstrategie & communicatie

Om jouw verhaal aan de juiste doelgroep over te brengen kijk ik welke middelen en welke kanalen er nodig zijn om de gewenste doelstellingen te bereiken.

Marketingcommunicatie is gericht op het overbrengen van jouw boodschap. Graag help ik je bij het samenstellen van de juiste mix aan middelen en zorgen we ervoor dat deze middelen – website, nieuwsbrief, event, webinar, podcast, PR, content social media, etc. – geproduceerd worden.

Ik kan dit zowel met een team specialisten voor je verzorgen, of op interim basis als versterkende & verbindende factor binnen jouw organisatie waarbij ik gebruik maak van de reeds aanwezige resources.

Samenwerking binnen business ecosystemen

Aanleiding

Al sinds 2002, in de tijd dat ik mijn bedrijf heb opgezet, ben ik gefascineerd door samenwerking tussen organisaties: waarom het bij sommige partijen als bijna vanzelf gaat, terwijl het bij andere organisaties continue een struggle is. Toch ben ik van mening dat het de moeite loont om goed te kijken naar de omgeving waarbinnen je actief bent en welke samenwerkingen er (mogelijk) zijn.

Samenwerking als essentieel ingrediënt

Het goed kunnen samenwerken met andere partners en weten wat er binnen het netwerk – of het ecosysteem waarbinnen je je beweegt – gebeurt, biedt namelijk een groot concurrentievoordeel. Vanuit samenwerking ben je flexibeler, je haalt (andere) kennis, ideeën en ervaringen binnen, je ontwikkelt meer veerkracht om te anticiperen en te reageren op verandering en/ of onvoorziene gebeurtenissen. Ook voor het innovatievermogen binnen de organisatie is samenwerking met externen, en zelfs met andere sectoren, een essentieel ingrediënt: want waar kwam de disruptie van de hotelsector ook alweer vandaan? Niet vanuit een grote hotelketen, maar vanuit een start-up uit de technologiesector die we inmiddels allemaal kennen: Airbnb, een online marktplaats voor de verhuur en boeking van accommodaties.

Oplossingen voor complexere uitdagingen

Tevens kunnen we er vanuit een bredere context naar kijken. Inmiddels hebben wij ook te maken met een aantal complexere uitdagingen die sectoren of ketens overstijgen, of maatschappelijke problemen zoals voedselverspilling en klimaatverandering. Om hiervoor tot oplossingen en de juiste innovaties te komen, zal een heel netwerk bestaande uit diverse organisaties, bedrijven, overheden en individuen, of ecosysteem in beweging moeten komen.

Sussesfactoren

Het is niet eenvoudig om innovatie binnen de muren van je eigen organisatie te bevorderen, dus hoe creëer je succesvolle innovaties als het gaat om het vinden van oplossingen waarbij een hele (bedrijfs)keten, sector of netwerk betrokken is? Hoe krijg je een divers en uitgebreid netwerk bestaande uit verschillende organisaties – oftewel een business ecosysteem – in beweging? Hoe stimuleer je samenwerking? Om op antwoorden te komen heb ik onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen verschillende organisaties binnen het hightech innovatie-ecosysteem rondom ASML. Daar zijn een aantal (universele) succesfactoren uit naar voren gekomen waar ook jij je voordeel mee kunt doen. Een korte toelichting vind je hier.